Informace k podnikům krajského významu pořádaným v severní části Královéhradecka v sezóně 2022

PořadatelUŠO Královéhradecko sever

Hlavní partneři: společnost Willcap Trutnov
partnery jednotlivých termínů jsou dále města/obce, na jejichž půdě se podniky konají, a restaurace/agentury zajišťující na hracích místech catering

Termíny: únor, duben, srpen a říjen
konkrétní datumy a hrací místa viz termínová listina na internetových stránkách pořadatele

Propozice platné pro říjnový termín

Sobota

Otevření hracího sálu v 8:00

TOP Master žen / mužů základní skupiny (sobota)

 • pouze pro nominované (seznam bude uveřejněn na těchto stránkách druhé pondělí před termínem konání turnaje)
 • startující musí k utkáním hraných na ústředních terčích (obvykle pódium) nastupovat vhodně společensky oděni (více viz sekce TOP info)
 • registrace nominovaných online na portále turnaje.org od 17. do 22. 10. 8:45, zahájení v 9:00
 • startovné 100 Kč za hráče a kredity se vhazují za cenu 5 Kč / leg
 • hrací systém každý s každým 1x v rámci skupiny na 3 hrané legy (leg = bod), hra 501 DO, do skupin se nasazuje dle krajských žebříčků MSVČ
 • postup do play off si zajistí nejlepší 3 hráči každé skupiny, čtvrtí ve skupinách mají právo účasti v Nominačním Masteru (startovné znovu již neplatí)

Master dvojic žen / mužů

 • pouze pro hráče/hráčky nehrající turnaje mládeže
 • registrace online na portále turnaje.org od 17. do 22. 10. 9:45, zahájení v 10:00
 • startovné 200 Kč za dvojici a kredity se vhazují za cenu 5 Kč / leg / hráč
 • hrací systém švýcar na 2 hrané legy (leg = bod), hra 501 DO (pokud bude součet párů 2x větší než počet funkčních terčů hraje se 301 DO), do hracího plánu se nenasazuje
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství SVČ započítává za základní body a do republikových žebříčků Český pohár UŠO za body zvýhodněné

Nominační Master žen / mužů

 • registrace online na portále turnaje.org od 17. do 22. 10. 10:45, předpokládané zahájení v 11:00
 • startovné 100 Kč za hráče a kredity se vhazují za cenu 5 Kč / leg
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy, hra 501 DO, do hracího plánu se nasazují nejlepší 4 muži a 2 ženy plovoucích žebříčků UŠO + vypadnuvší ze základních skupin TOP Masterů
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

TOP Master žen / mužů play off

 • pouze pro postupující ze základních skupin TOP
 • startující musí ke všem utkáním nastupovat vhodně společensky oděni (více viz sekce TOP info)
 • předpokládané zahájení úvodní série utkání cca 12:00
 • startovné 0 Kč za hráče a kredity se nevhazují
 • hrací systém KO na 5 (muži) resp. 4 (ženy) vítězné legy, hra 501 DO
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

Master mládeže

    • pouze pro hráče narozené v roce 2004 a mladší (2004 až 2007 = junior/ka, 2008 a více = žák/yně)
    • registrace online na portále turnaje.org od 17. do 22. 10. 14:45, zahájení v 15:00
    • startovné 0 Kč za hráče a kredity se nevhazují
    • hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO respektive MO, do hracího plánu se nenasazuje
    • výčet odměn viz sekce Odměny
    • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství KHK mládeže i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

Open mládeže

    • pouze pro hráče narozené v roce 2004 a mladší (2004 až 2007 = junior/ka, 2008 a více = žák/yně)
    • prezence automatická (pro hráče registrované do Masteru mládeže), zahájení dle průběhu Masteru mládeže
    • startovné 0 Kč za hráče a kredity se nevhazují
    • hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO, do hracího plánu se nenasazuje
    • výčet odměn viz sekce Odměny
    • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství KHK i republikových Českých pohárů UŠO boduje za základní body

Pohár W-Sportu smíšených dvojic (žena-žena, muž-muž, žena-muž)

 • registrace online na portále turnaje.org od 17. do 22. 10. 15:45, zahájení v dle průběhu turnajů Master (předpoklad cca 16:00)
 • startovné 40 Kč za dvojici a kredity se vhazují za cenu 5 Kč / leg / hráč
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy, hra 501 DO na 1 displej (pokud bude počet párů 1,5x větší než počet funkčních terčů hraje se na levé straně 701 DO na 1 vítězný leg), do hracího plánu se nenasazuje
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Pohár W-Sportu, Mistrovství SVČ i republikových Českých pohárů UŠO započítává za základní body

Vložené Open turnaje

 • určí rozhodčí dle časové situace

Další ustanovení

 • Zaplacením startovného a podáním přihlášky do turnaje se hráč zavazujete respektovat pravidla UŠO, nařízení a rozhodnutí pořadatelů a rozhodčích. Dále souhlasí s fotografováním, natáčením a s následným zveřejněním. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepřísluší hráči žádná finanční odměna.
 • Nejpozději v čase uzávěrky přihlášek do daného turnaje je hráč povinen provést na adrese turnaje.org kontrolu soupisu přihlášených. Pokud se v seznamu nenajde neprodleně informuje rozhodčí. Po rozlosování turnaje již není možné seznam rozporovat.
 • Pro převzetí jakékoliv losované odměny musí být vylosovaný přítomen (v případě dvojic stačí jeden hráč).

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220