Informace k podnikům krajského významu pořádaným v Královéhradeckém kraji v sezóně 2024

Pořadatelé: servisní organizace UŠO KHK jih a sever

Hlavní partneřiOmnirecord Hradec Králové a Willcap Trutnov
partnery jednotlivých termínů jsou dále města/obce, na jejichž území se podniky konají, a restaurace/agentury zajišťující na hracích místech catering

Termíny: leden, únor, duben, září a říjen
konkrétní datumy a hrací místa viz termínová listina

Propozice platné pro zářijový termín

Pátek

Otevření hracího sálu v 16:00

Master mládeže

    • pouze pro hráče/ky narozené v roce 2006 a mladší (2006 až 2009 = junior/ka, 2010 a více = žák/yně)
    • registrace na místě do 17:00, zahájení v 17:00
    • startovné 0 Kč za osobu a kredity se nevhazují
    • hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO respektive MO, do hracího plánu se nenasazuje
    • výčet odměn viz sekce Odměny
    • turnaj se do republikových žebříčků Český pohár UŠO boduje zvýhodněně

Open mládeže

    • pouze pro hráče/ky narozené v roce 2006 a mladší (2006 až 2009 = junior/ka, 2010 a více = žák/yně)
    • registrace na místě automatická pro hráče registrované do Masteru mládeže, zahájení dle průběhu Masteru mládeže
    • startovné 0 Kč za osobu a kredity se nevhazují
    • hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO, do hracího plánu se nenasazuje
    • výčet odměn viz sekce Odměny
    • turnaj se do republikových žebříčků Český pohár UŠO boduje za základní body

Zahřívák Masteru jednotlivců žen a mužů

 • registrace na místě do 19:00, zahájení v 19:00
 • startovné 80 Kč za osobu (součástí jsou kredity)
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy, hra 501 DO, do hracího plánu se nenasazuje
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství HK a SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje za základní body

Sobota

Otevření hracího sálu v 10:00

Master jednotlivců žen / mužů

 • registrace online v sekci Přihlášky od 2. do 7. 9. 11:00, zahájení muži v 11:00 a ženy v 11:30
 • startovné 150 Kč za osobu (součástí jsou kredity)
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy, hra 501 DO, do hracího plánu se nasazují nejlepší 4 ženy a 8 mužů plovoucích žebříčků UŠO
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství HK a SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

Master dvojic žen / mužů

 • registrace online v sekci Přihlášky od 2. do 7. 9. 15:00, zahájení dle průběhu Masterů jednotlivců
 • startovné 150 Kč za osobu (součástí jsou kredity)
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy hra 501 DO (pokud bude součet párů 3x větší než počet funkčních terčů hraje se na levé straně pavouka 301 DO a pokud součet bude větší 5x hraje se 301 DO v celém turnaji), do hracího plánu se nasazují nejlepší 4 ženské a 8 mužských párů plovoucích žebříčků UŠO
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství HK a SVČ započítává za základní body a do republikových žebříčků Český pohár UŠO za body zvýhodněné

Open turnaje

 • případnou registraci a hrací systém vyhlásí rozhodčí dle časové situace
 • startovné 30 Kč za osobu (součástí jsou kredity)
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaje se do krajských žebříčků Mistrovství HK a SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje za základní body

Další ustanovení

 • Zaplacením startovného a podáním přihlášky do turnaje se hráč zavazujete respektovat pravidla UŠO, nařízení a rozhodnutí pořadatelů a rozhodčích. Dále souhlasí s fotografováním, natáčením a s následným zveřejněním. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepřísluší hráči žádná finanční odměna.
 • Nejpozději v čase uzávěrky přihlášek do daného turnaje je hráč povinen provést na adrese turnaje.org kontrolu soupisu přihlášených. Pokud se v seznamu nenajde neprodleně informuje rozhodčí. Po rozlosování turnaje již není možné seznam rozporovat.

třída Edvarda Beneše 1534 Hradec Králové

+420 602 116 364