Informace k podnikům krajského významu pořádaným v severní části Královéhradecka v sezóně 2022

PořadatelUŠO Královéhradecko sever

Partneři: společnost Willcap Trutnov
partnery jednotlivých termínů jsou dále města/obce, na jejichž půdě se podniky konají, a restaurace/agentury zajišťující na hracích místech catering -> 

Termíny: únor, duben, září a říjen
konkrétní datumy a hrací místa viz termínová listina na internetových stránkách pořadatele

Propozice platné pro všechny termíny:

Otevření hracího sálu v 8:00

TOP Master žen / mužů základní skupiny

 • pouze pro nominované (seznam bude uveřejněn na těchto stránkách druhé pondělí před termínem konání turnaje)
 • startující musí k utkáním hraných na ústředních terčích (obvykle pódium) nastupovat vhodně společensky oděni (více viz sekce TOP info)
 • prezence nominovaných 8:30 - 9:00 hodin, zahájení po kontrole soupisů
 • startovné 100 Kč za hráče a kredity se vhazují
 • hrací systém každý s každým 1x v rámci skupiny na 3 hrané legy (leg = bod), hra 501 DO, do skupin se nasazuje dle krajských žebříčků MSVČ
 • postup do play off si zajistí nejlepší 3 hráči každé skupiny, čtvrtí ve skupinách mají právo účasti v Nominačním Masteru (startovné znovu již neplatí)

Master mládeže

 • pouze pro hráče narozené v roce 2004 a mladší
 • prezence 9:00 - 9:45 hodin, zahájení po kontrole soupisů
 • startovné 0 Kč za hráče a kredity se nevhazují
 • hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO respektive MO, do hracího plánu se nenasazuje
 • medaile pro 1. - 3. místo kategorie žáků i juniorů, věcné ceny pro všechny účastníky
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství KHK mládeže i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

Open mládeže

 • pouze pro hráče narozené v roce 2004 a mladší
 • prezence a zahájení dle průběhu Masteru mládeže
 • startovné 0 Kč za hráče a kredity se nevhazují
 • hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO, do hracího plánu se nenasazuje
 • medaile pro 1. - 3. místo
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství KHK i republikových Českých pohárů UŠO započítává za základní body

Master dvojic žen / mužů

 • pouze pro hráče/hráčky nehrající turnaje mládeže
 • prezence 9:00 - 10:00 hodin, zahájení po kontrole soupisů
 • startovné 200 Kč za dvojici a kredity se vhazují
 • hrací systém švýcar na 2 hrané legy (leg = bod), hra 501 DO (pokud bude součet párů 2x větší než počet funkčních terčů hraje se 301 DO), do hracího plánu se nasazují nejlepší 2 ženské a 4 mužské dvojice plovoucích žebříčků UŠO
 • finanční odměny dle pravidel UŠO, trofeje pro 1. - 3. místo
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství SVČ započítává za základní body a do republikových žebříčků Český pohár UŠO za body zvýhodněné

TOP Master žen / mužů play off

 • pouze pro postupující ze základních skupin TOP
 • startující musí ke všem utkáním nastupovat vhodně společensky oděni (více viz sekce TOP info)
 • zahájení úvodní série utkání cca 13:30
 • startovné 0 Kč za hráče a kredity se nevhazují
 • hrací systém KO na 5 (muži) resp. 4 (ženy) vítězné legy, hra 501 DO
 • finanční odměny dle pravidel UŠO, trofeje pro 1. - 3. místo, losované věcné ceny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

Nominační Master žen / mužů

 • prezence 12:30 - 13:30, zahájení po kontrole soupisů
 • startovné 100 Kč za hráče a kredity se vhazují
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy, hra 501 DO, do hracího plánu se nasazují nejlepší 4 muži a 2 ženy plovoucích žebříčků UŠO + vypadnuvší ze základních skupin TOP Masterů
 • finanční odměny dle pravidel UŠO, trofeje pro 1. - 3. místo, losované věcné ceny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

Pohár W-Sportu smíšených dvojic (žena-žena, muž-muž, žena-muž)

 • prezence 15:30 - 16:30 hodin, zahájení dle průběhu turnajů jednotlivců
 • startovné 40 Kč za dvojici a kredity se vhazují
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy, hra 501 DO (pokud bude počet párů 1,5x větší než počet funkčních terčů hraje se na levé straně 701 DO na 1 vítězný leg), do hracího plánu se nenasazuje
 • věcné ceny pro 1. - 3. místo, losované finanční odměny (1. los 40% startovného, 2. los 30%, 3. los 20%, 4. los 10%)
 • turnaj se do krajských žebříčků Pohár W-Sportu, Mistrovství SVČ i republikových Českých pohárů UŠO započítává za základní body

Vložené Open turnaje

 • určí rozhodčí dle časové situace

Další ustanovení

 • Zaplacením startovného a podáním přihlášky do turnaje se hráč zavazujete respektovat pravidla UŠO, nařízení a rozhodnutí pořadatelů a rozhodčích. Dále souhlasí s fotografováním, natáčením a s následným zveřejněním. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepřísluší hráči žádná finanční odměna.
 • Nejpozději v čase uzávěrky přihlášek do daného turnaje je hráč povinen provést na adrese turnaje.org kontrolu soupisu přihlášených. Pokud se v seznamu nenajde neprodleně informuje rozhodčí. Po rozlosování turnaje již není možné seznam rozporovat.
 • Pro převzetí jakékoliv losované odměny musí být vylosovaný přítomen (v případě dvojic stačí jeden hráč).

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220