Nominace hráčů a hráček do TOP Masteru bude uveřejněna druhé pondělí před termínem konání turnaje tj. 30. srpna.

Systém nominace

1) 6 mužů / 3 ženy z pořadí poslední TOPky
2) 6 mužů / 3 ženy z pořadí posledního Nominačního Masteru
3) 4 muži / 2 ženy z krajských žebříčků Mistrovství SVČ 2020 uzavřených pro finále (k 30. 11. 2020)

Další informace

Kompletní informace k TOP soutěži včetně hracího systému či odměn jsou popsány v pravidlech UŠO (část "Sportovní pravidla pro soutěže jednotlivců a dvojic" bod "E.A. TOP RM v soutěžích jednotlivců" a dále také část "Dodatek k pravidlům platný pro KHK" bod "4. Regionální Mastery").

Úborový řád TOP turnajů (citace ustanovení pravidel pro Královéhradecký kraj)
B.1. Hráči a hráčky musí v turnajích TOP Master nastupovat vhodně společensky oděni. Za vhodnou je považována tmavá uzavřená obuv (bez jakýchkoliv světlých částí), dlouhé kalhoty (nikoli tepláky), košile nebo polokošile (v případě dresu je žádoucí dres klubu registrovaného v UŠO). Další nespolečenské doplňky jsou obvykle považovány za nevhodné (čepice, kšiltovky, šály, ledvinky, …). Výjimky jsou přípustné jen v případě zdravotních důvodů, které musí hráč na žádost rozhodčích vhodným způsobem doložit. Hráč je povinen o výjimku požádat nejpozději v čase ukončení prezence.
B.2. V případě nedodržení bodu B.1. je hráč rozhodčím turnaje napomenut a pro případnou účast v turnaji musí složit sankci 500 Kč (na místě rozhodčímu turnaje). Je-li nedodržování úborového řádu ze strany hráče opakované je vyřazen z turnaje bez nároku na vrácení startovného i účasti v Nominačním Masteru.

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220