Nominace hráčů a hráček do TOP Masteru bude uveřejněna druhé pondělí před termínem konání turnaje tj. 10. února.

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220