Informace k podnikům krajského významu pořádaným v Královéhradeckém kraji v sezóně 2023

Pořadatelé: servisní organizace UŠO KHK jih a sever

Hlavní partneřiOmnirecord Hradec Králové a Willcap Trutnov
partnery jednotlivých termínů jsou dále města/obce, na jejichž půdě se podniky konají, a restaurace/agentury zajišťující na hracích místech catering

Termíny: leden, únor, duben, září a říjen
konkrétní datumy a hrací místa viz termínová listina

Propozice platné pro říjnový termín:

Sobota

Otevření hracího sálu v 10:00

Master jednotlivců žen / mužů

 • registrace online v sekci Přihlášky od 9. do 14. 10. 11:00, zahájení muži v 11:00 a ženy v 11:30
 • startovné 150 Kč za osobu (součástí jsou kredity)
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy, hra 501 DO, do hracího plánu se nasazují nejlepší 4 ženy a 8 mužů plovoucích žebříčků UŠO
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství HK a SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje zvýhodněně

Master mládeže

 •  pouze pro hráče/ky narozené v roce 2005 a mladší (2005 až 2008 = junior/ka, 2009 a více = žák/yně)
 •  registrace na místě do 13:30, zahájení v 13:30
 •  startovné 0 Kč za osobu a kredity se nevhazují
 •  hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO respektive MO, do hracího plánu se nenasazuje
 •  výčet odměn viz sekce Odměny
 •  turnaj se do republikových žebříčků Český pohár UŠO boduje zvýhodněně

Open mládeže

 • pouze pro hráče/ky narozené v roce 2005 a mladší (2005 až 2008 = junior/ka, 2009 a více = žák/yně)
 • registrace na místě automatická pro hráče registrované do Masteru mládeže, zahájení dle průběhu Masteru mládeže
 • startovné 0 Kč za osobu a kredity se nevhazují
 • hrací systém dle počtu startujících, hra 301 SO, do hracího plánu se nenasazuje
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do republikových žebříčků Český pohár UŠO boduje za základní body

Master dvojic žen / mužů

 • registrace online v sekci Přihlášky od 9. do 14. 10. 15:00, zahájení dle průběhu Masterů jednotlivců
 • startovné 150 Kč za osobu (součástí jsou kredity)
 • hrací systém DKO na 2 vítězné legy hra 501 DO (pokud bude součet párů 3x větší než počet funkčních terčů hraje se na levé straně pavouka 301 DO a pokud součet bude větší 5x hraje se 301 DO v celém turnaji), do hracího plánu se nasazují nejlepší 4 ženské a 8 mužských párů plovoucích žebříčků UŠO
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaj se do krajských žebříčků Mistrovství HK a SVČ započítává za základní body a do republikových žebříčků Český pohár UŠO za body zvýhodněné

Vložené Open turnaje

 • případnou registraci a hrací systém vyhlásí rozhodčí dle časové situace
 • startovné 30 Kč za osobu (součástí jsou kredity)
 • výčet odměn viz sekce Odměny
 • turnaje se do krajských žebříčků Mistrovství HK a SVČ i republikových Českých pohárů UŠO boduje za základní body

Další ustanovení

 • Zaplacením startovného a podáním přihlášky do turnaje se hráč zavazujete respektovat pravidla UŠO, nařízení a rozhodnutí pořadatelů a rozhodčích. Dále souhlasí s fotografováním, natáčením a s následným zveřejněním. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepřísluší hráči žádná finanční odměna.
 • Nejpozději v čase uzávěrky přihlášek do daného turnaje je hráč povinen provést na adrese turnaje.org kontrolu soupisu přihlášených. Pokud se v seznamu nenajde neprodleně informuje rozhodčí. Po rozlosování turnaje již není možné seznam rozporovat.

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220