Pořadatelé soutěží (všeobecně nejen šipkových) mají dle aktuálně platných nařízeních vyžadovat po soutěžících "covidovou bezúhonnost". Do prostor hlavního sálu proto budou vpuštěny pouze nominovaní hráči/ky (včetně doprovodů v případě mládeže), kteří prokáží splnění podmínek pro vstup platných v den konání. Každý takovýto ověřený účastník poté obdrží "speciální" pásku na ruku a při dalším opakovaném vstupu již nebude třeba podmínky znovu prokazovat.

Podmínky pro vstup platné k 1. 1. 2022

1) hráči/ky nevykazující klinické příznaky onemocnění Covid-19.

2) hráči/ky nad 12 let věku splňující jednu z následujících podmínek:

  • osoba má ukončené očkování proti onemocnění COVID-19 (od doby očkování poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní).
  • osoba je ve lhůtě 180 dnů od prodělání onemocnění COVID-19.
  • osoba do 18 let, osoba s kontraindikací k očkování, osoba s nedokončeným očkováním doloží-li negativní výsledek RT-PCR testu, který absolvoval/a v posledních 7 dnech.

Aktuální opatření naleznete přehledně na webu Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220