Pořadatelé soutěží (všeobecně nejen šipkových) by dle aktuálně platných nařízeních měli vyžadovat po soutěžících „covidovou bezúhonnost“. Rozhodčí Masteru proto budou vybavení formulářem s čestým prohlášením, zda dotyční startující hráči splňují jedno z následujících nařízení pro účast v turnaji:

  • a) hráč/ka absolvoval/a v posledních 72 hodinách antigenní test nebo v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem.
  • b) hráč/ka je ve lhůtě 180 dnů od prodělání onemocnění COVID-19.
  • c) hráč/ka má ukončené očkování proti onemocnění COVID-19 (od doby očkování poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní).

K samotné vizuální kontrole dokladů o očkování či testování přistupováno nebude. Je zodpovědností každého občana, v našem případě hráče, zda je k účasti v turnaji z tohoto ohledu způsobilý a zda v prohlášení uvede pravdivé informace.

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220