Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ZRUŠENO

Dvůr Králové Hankův dům

25. dubna 2020

Program dne
  • 8:30 otevření hracího sálu
  • 9:00 Zahřívací Open, otevřený turnaj smíšených jednotlivců
  • 9:30 Master mládeže, otevřený turnaj pro mladší 18ti let včetně
  • 10:00 TOP Master mužů, pouze pro nominované
  • 11:00 TOP Master žen, pouze pro nominované
  • 11:00 Nominační Master mužů, otevřené turnaje jednotlivců
  • 12:00 Nominační Master žen, otevřené turnaje jednotlivců
  • 16:00 Master dvojic žen/mužů, otevřené turnaje dvojic

Za Školou 178, 541 01 Trutnov

+420 603 104 220